Αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

1American Society of Human Genetics, Annual meeting, 2006, New Orleans, Lousiana October 13-16, 2006
• Preimplantation genetic diagnosis (PGD) for Chronic Granulomatous Disease (CGD, gp91-phox) coupled to HLA matching and with subsequent successful pregnancy. ++C. Pangalos, C. Konialis, G. Kokkali, A. Biricik, F. Fiorentino, C. Pantos (2174)
210th Panhellenic Gynecological Congress 2-28 May, Patras 2006
• Η εφαρμογή της βιοψίας βλαστοκύστεων για την Προεφυτευτική Διάγνωση μονογονιδιακών νοσημάτων Γ. Κόκκαλη, Χ. Βρεττού, Μ. Χρονοπούλου, Δ. Σταύρου, Κ. Πάντος, J. Traegger-Συνοδινού. Α1α