Παρουσιάσεις σε Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια

110th Panhellenic Gynecological l Congress 2-28 May, Patras 2006 (To 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας θα πραγατοποιηθεί στην Πάτρα από 25 έως 28 Μαϊου 2006 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας)
• Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος δομικών χρωμοσωματικών αναδιατάξεων Σ. Αθανάτου, M. Benkhalifa, Γ. Κόκκαλη, Μ. Τζιμήνα, Δ. Αμπαζή, Κ. Πάντος, Κ. Πάγκαλος Ε235
• Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (PGD) για φυλοσύνδετη χρόνια κοκκιωματώδη νόσο (CGD, gp91-phox) με ταυτόχρονη ανάλυση ιστοσυμβατότητας (HLA MATCHING) των εμβρύων και με επιτυχή κύηση Κ. Πάγκαλος, Χ. Κόνιαλης, Γ. Κόκκαλη, A. Biricik, F. Fiorentino, Κ. Πάντος E129
• 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αλεξανδρούπολη (29-1 Ιουνίου 2003). Κολπο-υστεροσκόπηση: Μια διαγνωστική και επεμβατική τεχνική ελάχιστης παρέμβασης. Ε. Μακράκης, Κ. Πάντος, Π. Καραντζής, Δ. Σταύρου, Μ. Γραμμάτης, Δ. Στάθης
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αλεξανδρούπολη (29-1 Ιουνίου 2003).
• Επίτευξη πολυδύμου κυήσεως σε γυναίκα με δίδελφυ μήτρα με την βοήθεια τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Π. Καραντζής, Ε. Μακράκης, Μ. Γραμμάτης, Δ. Σταύρου, Κ. Πετρούτσου, Κ. Πάντος
32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Γονιμότητας και Στειρότητας 96-8 Δεκεμβρίου 2002, Θεσσαλονίκη).
• Αναδρομική μελέτη 4165 Εμβρυομεταφορών ως προς το είδος των μεταφερομένων εμβρύων: υπάρχει υπεροχή των βλαστοκύστεων? Ε. Μακράκης, Κ. Πάντος, Δ. Σταύρου, Π. Καρανταζής, Μ. Γραμμάτης, Μ. Χρονοπούλου.
4The 5th Athens Congress on Woman’s Health and Disease (Gynecology & Rerpoductive Issues, September 26-29 2002.
• Successful Application of Oocyte donation in three women with turner’s syndrome. P. Karantzis, E. Makrakis, D. Stavrou, M. Grammatis, K. Agapitou, K. Pantos.
516η Ετήσια Ειδική Σύνοδος της Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρίας (8-9 Ιουνίου 2002)
• Η κλινική αξία της ανίχνευσης πινοποδίων στο ενδομήτριο γυναικών με πολλαπλές αποτυχίες μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ε. Μακράκης, Κ. Πάντος, Δ. Σταύρου, Μ. Γραμμάτης, Π. Καραντζής, Γ. Νίκας.
6The fifth Athens Congress on Woman’s Health & Disease (Gynecology and Reproductive Issues.
• Experience from the transfer of 4440 blastocysts in ART programs. E. Makrakis, D. Stavrou, M. Grammatis, P. Karantzis, R. Vaxevanoglou, K. Pantos