Παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

1Seventh International Symposium on Preimplantation Genetics, Australia, 2007 (Organised by the Preimplantation Genetic Diagnosis International Society)
25th Annual Congress of MSRM Mediteranean Society for Reproductive Medicine, CRETE, 2006 (27-30/4/06, Agia Pelagia)
• Blastocyst biopsy for preimplantation genetic diagnosis of β-thalassaemia: an alternative approach. G Kokkali Centre for Human Reproduction- Athens IVF, Genesis Hospital, Athens, Greece; 2Medical Genetics, Athens University, Greece.
3Sixth International Symposium on Preimplantation Genetics, 2005 (19-21 May 2005), London, UK
• Moving towards blastocyst biopsy: trophectoderm biopsy for PGD of β-thalassaemia Kokkali G, Vrettou C, Traeger-Synodinos J, Jones GM, Cram DS, Stavrou D, Trounson AO, Kanavakis E, Pantos K Reprod Biomed Online 2005 10, Suppl. 2:19
• Six years of PGD for β-haemoglobinopathies and cystic-fibrosis in Greece Joanne Traeger-Synodinos, Christina Vrettou, Maria Tzetis, Aspasia Destouni, Stephen Davis, Minas Mastrominas, Giles Palmer, Georgia Kokkali, Konstandinos Pantos, Emmanuel Kanavakis.
4 Congress on Women’s Health & Disease, September 23-25, 2005.
A prospective study of clinical outcomes after laser or mechanical assisted hatching in ART. K.Pantos, E.Makrakis, P. Karantzis, N. Bathrelos, M. Chronopoulou, K.Agapitou.
513th World Congress on In Vitro Fertilization Assisted Reproduction&Genetics, Instanbul (Turkey), May 26-29, 2005.
• The clinical Role of Endometrial Pinopodes Detection in Oocyte Donation Cycles. K.Pantos, E.Makrakis, P.Karantzis, D.Stavrou, M.Grammatis, T.Vaxevanoglou and G.Nikas
6The 7th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology& Infertility (Athens, Greece. April 14-17, 2005).
• The value of Endometrial Pinopodes Detection in Oocyte donation cycles.
720th Annual Meeting of the ESHRE, Berlin, Germany, 27-30 June 2004.
• Laser versus mechanical assisted hatching: A prospective randomized study. Abstract. K. Pantos, E. Makrakis, S.Stavrou, P. Karanztis, K.Petroutsou, K. Agapitou
8World Congress on Human Reproduction Clinical Outcomes after
• Laser or Mechanical Assisted Hatching: A prospective study. K.Pantos, E.makrakis, D.Stavrou, P.Karantzis, M. Grammatis, G.Kokkali
92ο Διεθνές Συνέδριο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αλεξανδρούπολη, 4-6 Ιουνίου 2004)
• Συγκριτικά κλινικά αποτελέσματα μεταφοράς εμβρύων 2ης, 3ης και 6ης ημέρας:προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη. Κ. Πάντος, Ε. Μακράκης. Τ. Βαξεβάνογλου, Δ. Σταύρου, Π. Καραντζής, Μ. Γραμμάτης.
10European Board & College of Obstetrics and Gynaecology.
• Day of Embryo-Transfer and ART Outcomes. Analysis of 4833 cycles. E. Makrakis, K.Pantos, P. Karantzis, D. Stavrou, M. Grammatis, M. Chronopoulou.
11European Board & College of Obsterics ans Gynaecology.
• The impact of congenital uterine anomalies on natural and assisted reproduction. E. Makrakis, D.Chassiakos, S. Baka, S. Konidaris, G. Creatsas.
12The 5th Athens Congress on Woman’s Health and Disease (Gynecology & Rerpoductive Issues, Volume 14, number 3 July –September 2002.
• Multiple Gestations in ART: Experience from 5317 Cycles.
1318th Annual Meeting European Society of Human Reproduction and Embryology, Vienna (July 1-3, 2002).
• Pinopode Detection in patents with multiple implantation failures. K. Pantos, D. Stavrou, E. Makrakis, G. Kokkali and G. Nikas.