ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Βλαστικά κύτταρα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Εθελοντική Aιμοδοσία In press, Ε.Αγγελή,Κ.Πάντος

Κλινικά αποτελέσματα 275 κύκλων ενδοσαλπιγγικής μεταφοράς γαμετών σε γυναίκες με και χωρίς ενδομητρίωση (2003)
Κ. Πάντος, Ε. Μακράκης Δ. Σταύρου, Π. Καραντζής, Μ. Γραμμάτης, Μ. Χρονοπούλου
Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας Και Μαιευτικής Τόμος:2, 253-258

Αναδρομική μελέτη 4861 εμβρυομεταφορών ως προς την ημέρα πραγματοποίησής τους (2003)
Ε. Μακράκης Κ. Πάντος, Δ. Σταύρου, Π. Καραντζής, Μ. Γραμμάτης, Κ. Αγαπητού
Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην 15 (2):132-139

Επίτευξη κύησης με χρήση δανεικών ωαρίων σε γυναίκες με σύνδρομο Turner. Παρουσίιαση τριών περιπτώσεων (2002)
Κ. Πάντος, Ε. Μακράκης, Δ. Σταύρου, Π. Καραντζής, Μ. Γραμμάτης, Π. Κοκκινόπουλος
Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην 14(2) 148-154