Οι υπηρεσίες μας παρέχονται από την μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) στην Αθήνα:

Και στην επαρχία, σε συνεργασία με:

Στο Κέντρο Ανθρώπινης Αναπαραγωγής πραγματοποιούνται τα ακόλουθα:

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη ενημέρωση μας στα θέματα διαδικασιών εξωσωματικής γονιμοποίησης αλλά και την διεθνή αναγνώριση των εργασιών μας μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια, έχουμε συνεχή και στενή συνεργασία τόσο στην Εφαρμοσμένη Έρευνα όσο και στην Κλινική Πρακτική  με το Πανεπιστήμιο "Μonash" της Μελβούρνης, Αυστραλία με Kαθηγητή τον A.Trounson και την ερευνήτρια Gale Jones.

Εκτός των ανωτέρω έχουμε αναπτύξει συνεργασία και με τα ακόλουθα κέντρα: