ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας κι έτσι να βοηθήσουμε κάθε ζευγάρι να υλοποιήσει την επιθυμία του να συλλάβει, πράγμα το οποίο έχουμε τώρα κάνει με μεγάλη επιτυχία. Έως τα τέλη του έτους 2005, το ποσοστό επιτυχίας αναλύονται κατωτέρω:

Ποσοστό επίτευξης κύησης από μεταφορά εμβρύων 2ης ημέρας: 47,70%
Ποσοστό επίτευξης κύησης από μεταφορά εμβρύων 3ης ημέρας: 56,10%
Ποσοστό επίτευξης κύησης από μεταφορά εμβρύων 4ης ημέρας:
48,70%
Ποσοστό επίτευξης κύησης από μεταφορά εμβρύων 6ης ημέρας: 58,62%