Εισαγωγή στην Έλλειψη Γονιμότητας 

1.ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Η εγκυμοσύνη είναι πάντα θέμα τύχης. Ένα ζευγάρι 20-30 ετών που δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας και το οποίο επιδιώκει να αποκτήσει παιδιά, έχει κατά οποιοδήποτε μήνα μια πιθανότητα της τάξεως του 25% να επιτύχει εγκυμοσύνη (για ζευγάρια μεταξύ 30-40 ετών, το ποσοστό αυτό είναι περίπου 15% ανά μήνα). Αυτοί οι αριθμοί συνιστούν το μέσο όρο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει διακύμανση και μπορεί να υπάρξουν ζευγάρια με χαμηλότερα ή υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας.

Αργά ή γρήγορα ένα ζευγάρι θα επιτύχει την εγκυμοσύνη εφόσον: 1) έχει ένα εύλογα υψηλό ποσοστό μηνιαίας πιθανότητας γονιμότητας (π.χ. πάνω από 5% ανά μήνα) και 2) επιδιώκει την εγκυμοσύνη προσπαθώντας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 2 χρόνια). Αν δεν έχει επιτευχθεί εγκυμοσύνη μέσα σε ένα με δύο χρόνια, είναι πιθανό η μηνιαία πιθανότητα εγκυμοσύνη και είναι κάτω από 5%. Τότε πρέπει να γίνει πλήρης και ενδελεχής έλεγχος της γονιμότητας του ζευγαριού.

Σε περιπτώσεις ζευγαριών που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας, το σπέρμα που εναποτίθεται στο γυναικείο κόλπο πρέπει να «κολυμπήσει» προς τα επάνω, να διασχίσει τον τράχηλο, τη μήτρα και τις σάλπιγγες, ώστε να συναντήσει ένα ωάριο που έχει απελευθερωθεί και μεταφερθεί από την επιφάνεια της ωοθήκης ως το μεσαίο τμήμα της σάλπιγγας. Το έμβρυο που δημιουργείται κατ' αυτόν τον τρόπο (για να είμαστε πιο ακριβείς, πρόκειται για ένα «προ-έμβρυο») αναπτύσσεται για πέντε ημέρες στη σάλπιγγα, μετά ταξιδεύει προς τη μήτρα, όπου επιπλέει και αναπτύσσεται για 24-48 ώρες, πριν προσκολληθεί και εμφυτευτεί μέσα στο εσωτερικό στρώμα της μήτρας-ξεκινώντας έτσι μια εγκυμοσύνη. Αν η γυναίκα κάνει μια εξέταση αίματος για εγκυμοσύνη λίγες μέρες πριν παρατηρηθεί η έλλειψη εμμήνου ρύσης, αυτό θα είναι θετικό.

Περίπου σε αυτό το διάστημα της εμφύτευσης , μια εβδομάδα δηλαδή μετά την γονιμοποίηση, τα πρώτα κύτταρα που βρίσκονται στο κέντρο του προεμβρύου πράγματι διαφοροποιούνται ώστε να δημιουργήσουν το έμβρυο. Όλα τα υπόλοιπα κύτταρα θα δημιουργήσουν την τροφοβλάστη από όπου θα δημιουργηθεί το ύστερο, ή αλλιώς ο πλακούντας.

Προηγούμενο Θέμα

Πίνακας Περιεχομένων

Επόμενο Θέμα