10. ΠΙΝΑΚΑΣ

Εξωσωματική γονιμοποίηση (In vitro fertilization)

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF). Αυτή συνίσταται σε μια διαδικασία τεσσάρων σταδίων, τα οποία περιλαμβάνουν (α) την ελεγχόμενη ωοθηκική διέγερση (β) τη λήψη των ωαρίων (γ) τη γονιμοποίηση των ωαρίων από τα σπερματοζωάρια και την εμβρυομεταφορά.

Ωοθηκική διέγερση

Τα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την επίτευξη γονιμότητας είναι τα ακόλουθα:

  • Clomiphene Citrate
  • Menogon
  • Altermon
  • Luveris
  • Gonal - F
  • Pregnyl
  • Ovitrelle

Αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται σε κάθε γυναίκα που αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας, ανεξάρτητα από την ικανότητα της να έχει φυσιολογικά ωοθυλακιορρηξία. Θα πρέπει να παρακολουθηθεί η ανταπόκριση της γυναίκας σε αυτά τα φάρμακα μετρώντας τόσο τον αριθμό όσο και το μέγεθος των ωοθυλακίων και παίρνοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα δείγματα αίματος για να μετρήθούν τα επίπεδα της οιστραδιόλης.

Από τη στιγμή που έχει επιτευχθεί η ανάπτυξη των ωοθυλακίων, γίνεται στη γυναίκα μια ενδομυϊκή ένεση hCG, η οποία «πυροδοτεί» την ωρίμανση του ωοκυτταρικού και την ωοθυλακιορρηξία. Η ωοληψία (δηλαδή η λήψη των ωαρίων από τις ωοθήκες της γυναίκας) τελείται συνήθως 36 περίπου ώρες αργότερα.

Ωοληψία

Τα ωάρια συλλέγονται εισάγοντας μια λεπτή βελόνα μέσα στα ώριμα ωοθυλάκια και αναρροφώντας το περιεχόμενό τους. Αυτή η βελόνα καθοδηγείται στο σημείο όπου βρίσκονται τα ωοθυλάκια διαμέσου του κόλπου υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση. Απαιτείται μόνο ελαφρό αναισθητικό, ώστε η διαδικασία να είναι ανώδυνη για την γυναίκα.


Γονιμοποίηση του ωαρίου

Στο εργαστήριο IVF, εξετάζεται το ωοθυλακικό υγρό με μικροσκόπιο για να εντοπισθούν όλα τα ωάρια. Ο σύζυγος δίνει το σπέρμα του την ίδια περίπου ώρα με την ωοληψία. Το σπέρμα επεξεργάζεται και προστίθεται τότε στα ωάρια που βρίσκονται μέσα σε καλλιεργητικό υγρό, όπου και στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η γονιμοποίηση. Όσα έμβρυα προκύπτουν, τοποθετούνται στον επωαστικό κλίβανο και παραμένουν μέσα στο καλλιεργητικό υγρό μέχρι την ώρα της εμβρυομεταφοράς.

Εμβρυομεταφορά

Μία με τρεις ημέρες μετά την ωοληψία (ή στη περίπτωση μεταφοράς βλαστοκύστεων, πέντε με έξι ημέρες μετά την ωοληψία), δύο έως τρία έμβρυα μεταφέρονται στη μήτρα, με τη βοήθεια ενός λεπτού καθετήρα. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία, εντελώς ανώδυνη κατά την οποία δεν απαιτείται αναισθησία.

Διατήρηση σε κατάψυξη

Έμβρυα των οποίων η ποιότητα κρίνεται ικανοποιητική και τα οποία δεν έχουν μεταφερθεί στη μήτρα μπορούν να καταψυχθούν.

Ενδοκυτταροπλασμική Έγχυση Σπέρματος (Intra Cytoplasm Sperm Injection ή ICSI)

Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να υποβοηθηθεί η γονιμοποίηση είναι η ενδοκυτταροπλασμική έγχυση σπέρματος, η οποία συνίσταται στην εισαγωγή ενός μόνον σπερματοζωαρίου απευθείας μέσα στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου. Η ICSI φέρνει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις σοβαρού προβλήματος που οφείλεται στον ανδρικό παράγοντα, καθώς και σε περιπτώσεις ανεξήγητης αδυναμίας γονιμοποίησης με τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης.


 

Προηγούμενο Θέμα

Πίνακας Περιεχομένων

Επόμενο Θέμα