Πολλαπλές επιλογές στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

5.ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


IUI: Ενδομήτρια έγχυση σπέρματος
. Το σπέρμα προετοιμάζεται ειδικά και εισάγεται στη κοιλότητα της μήτρας μετά την πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας. Αυτή η μέθοδος χρησιμεύει για την αντιμετώπιση της αναιτιολόγητης υπογονιμότητας ή σε περιπτώσεις ήπιας διαταραχής του σπέρματος.

GIFT: Ενδοσαλπιγγική μεταφορά γαμετών. Κατά τη μέθοδο αυτή εισάγονται με λαπαροσκόπηση μη γονιμοποιημένα ωάρια και ειδικά προετοιμασμένο σπέρμα στις σάλπιγγες. Η μέθοδος είναι καλύτερη από την IUI σε όλες τις περιπτώσεις, με περίπου διπλάσια πιθανότητα εγκυμοσύνης (συχνά πάνω από 35% ανά κύκλο θεραπείας). Η μέθοδος χρησιμεύει επίσης σε ήπιες διαταραχές του σπέρματος, στην ενδομητρίωση σε περισαλπιγγικές συμφύσεις (σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις ), και σε ανωμαλίες του τραχήλου της μήτρας.

IVF: Εξωσωματική Γονιμοποίηση σε δοκιμαστικό σωλήνα (in vitro fertilization). Στη μέθοδο αυτή, λαμβάνονται τα ωάρια από τις ωοθήκες και στη συνέχεια γονιμοποιούνται στο εργαστήριο. Παραδοσιακά τα έμβρυα μεταφέρονται στη μήτρα, αλλά αν οι σάλπιγγες είναι διαβατές μπορούν να μεταφερθούν σε αυτές (ZIFT). Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά του Κέντρου μας (2007) η πιθανότητα εγκυμοσύνης φτάνει στο 50% περίπου ανά κύκλο εμβρυομεταφοράς, έως την ηλικία των 40 ετών της γυναίκας. Μετά από αυτή την ηλικία τα ποσοστά επιτυχίας μειώνονται (όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις υποβοηθούμενης αναπαραγωγής)

ET: Μεταφορά Εμβρύου. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, η μέθοδος αφορά την διακολπική μεταφορά των εμβρύων δια μέσω του τραχήλου στη μήτρα.

Cryo-ET (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ, ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΒΡΥΟΥ): Μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων. Πρόκειται για μεταφορά των εμβρύων που προέκυψαν σε προηγούμενους κύκλους IVF ή GIFT και είχαν κρυοσυντηρηθεί σε υγρό άζωτο (-196°C).

ZIFT: Eνδοσαλπιγγική μεταφορά ζυγωτών. Εισάγονται γονιμοποιημένα ωάρια («ζυγώτες») στις σάλπιγγες με λαπαροσκόπηση. Η πιθανότητα εγκυμοσύνης είναι συγκρίσιμη με αυτή του GIFT, όταν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι, κατά τα άλλα, πολύ χαμηλός για GIFT. Πρόκειται για μια ακόμη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

ICSI: Ενδοκυτταροπλασματική εισαγωγή σπέρματος. Πρόκειται για ένα είδος ιατρικώς υποβοηθούμενης ανθρώπινης αναπαραγωγής με την οποία μεμονωμένα σπερματοζωάρια εγχύονται μέσα στο ωάριο χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό μικροχειριστηρίων. Αποτελεί την μέθοδο επιλογής σε περιπτώσεις εξαιρετικά χαμηλού αριθμού σπερματοζωαρίων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με βιοψία όρχεων στον άνδρα σε περιπτώσεις πλήρους απουσίας σπέρματος είτε όταν υπάρχει παρεμπόδιση διόδου των σπερματοζωαρίων, είτε όταν υπάρχει διαταραχή ωρίμανσης των σπερματοζωαρίων εντός των όρχεων καθώς και ανώμαλες μορφές αυτών. Οι πιθανότητες εγκυμοσύνης είναι συγκρίσιμες ίσως υψηλότερες από εκείνες στην IVF.

MESA: Μικροχειρουργική αναρρόφηση σπέρματος από την επιδιδυμίδα. Λαμβάνονται σπερματοζωάρια από την επιδιδυμίδα (η οποία ενώνει τους όρχεις με τους σπερματικούς πόρους), παρακάμπτοντας έτσι μια απόφραξη η οποία προκαλεί την απουσία σπερματοζωαρίων στην εκσπερμάτιση. Τα σπερματοζωάρια που λαμβάνονται κατ'αυτόν τον τρόπο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικρογονιμοποίηση- ICSI, είτε άμεσα είτε μετά από αποθήκευση σε βαθιά κατάψυξη.

Βλαστοκύστεις:Η εξωσωματική γονιμοποίηση και η μεταφορά ενός μόνο εμβρύου στη γυναίκα είναι σχεδόν αναποτελεσματική μέθοδος, δεδομένου ως προς το ότι υπάρχει μόνο 15% πιθανότητα (αναλόγως της ηλικία της γυναίκας και των άλλων παραγόντων γονιμότητας) για το ένα γονιμοποιημένο ωάριο (έμβρυο) να εμφυτευτεί στη μήτρα και να επιφέρει εγκυμοσύνη. Γι΄ αυτό το λόγο έχει καθιερωθεί η μεταφορά περισσοτέρων του ενός εμβρύων (συνήθως 3-4, με βάση και τα οριζόμενα στο νόμο 3005/2005) σε κάθε κύκλο IVF, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την πιθανότητα εγκυμοσύνης. Μολονότι αυτή η μέθοδος επιτυγχάνει να αυξήσει τις πιθανότητες εγκυμοσύνης, συσχετίζεται με ένα υψηλό ποσοστό πολυδύμων κυήσεων, (δίδυμα, τρίδυμα κ.λ.π.) Οι πολύδυμες κυήσεις παρουσιάζουν υψηλότερη πιθανότητα επιπλοκών και ιδιαίτερα πρόωρου τοκετού με όλες τις συνέπειές τους στην μετέπειτα ανάπτυξη των παιδιών. Με την εφαρμογή βελτιωμένων μέσων καλλιέργειας, ένας σημαντικός αριθμός αναπτυσσόμενων εμβρύων επιβιώνει στο εργαστήριο μέχρι και έξι ημέρες μετά την ωοληψία. Κατά την 5η ή 6η ημέρα, μερικά έμβρυα θα πρέπει να έχουν φτάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης, το οποίο και αναγνωρίζεται από το βαθμό της διαίρεσης των κυττάρων και τον σχηματισμό μίας διακριτής εσωτερικής δομής .

Παραδοσιακά η μεταφορά εμβρύων στη μήτρα γινόταν 2-3 ημέρες μετά την ωοληψία. Πολλές αποτυχίες της μεθόδου IVF οφείλονται πιθανότατα στην ανικανότητα του εμβρύου να αναπτυχθεί κανονικά μετά τη μεταφορά. Με το να μεταφέρονται έμβρυα που βρίσκονται στο στάδιο της βλαστοκύστης, παρέχεται μεγαλύτερη ικανότητα επιλογής εμβρύων που αναπτύσσονται κανονικά και κατά συνέπεια δυνητικά καλύτερη πιθανότητα εμφύτευσης και κύησης. Συνεπώς μια βελτίωση των πιθανοτήτων κύησης μπορεί να επιτευχθεί μεταφέροντας λιγότερες (μία ή δύο) βλαστοκύστεις, χωρίς να υπάρχει το ενδεχόμενο των πολύδυμων κυήσεων.

Μόνο το 40-50% περίπου των γονιμοποιημένων ωαρίων θα φθάσει μετά την καλλιέργεια το στάδιο της βλαστοκύστης. Υπάρχει κίνδυνος (εκτιμώμενος σε περίπου 10%) κανένα από τα έμβρυα να μην δημιουργήσει βλαστοκύστη κατά την περίοδο της καλλιέργειας (π. χ μπορεί να σταματήσει η περαιτέρω ανάπτυξη τους μετά από την 3η ή 4η ημέρα της καλλιέργειας). Μολονότι η μεταφορά εμβρύων δεν συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές, η αποκτώμενη εμπειρία μπορεί να βοηθήσει στο προγραμματισμό μελλοντικής θεραπείας.

Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι αποτελέσαμε την πρώτη μονάδα IVF στην Ελλάδα η οποία παρείχε στα υπογόνιμα ζευγάρια υπηρεσίες μεταφοράς βλαστοκύστεων ήδη από το 1997 βοηθώντας να γεννηθούν τα πρώτα μωρά στην Ελλάδα με τη μέθοδο αυτή το 1998. Έτσι, έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εγκύων γυναικών με αυτή τη μέθοδο και ο αριθμός τους αυξάνει διαρκώς.

Διάνοιξη διαφανούς ζώνης ή υποβοηθούμενη εκκόλαψη (Assisted Hatching): Είναι μία τεχνική όπου το περίβλημα ή η επικάλυψη ενός εμβρύου ανοίγεται με την ελπίδα ότι αυτό θα βοηθήσει στην εκκόλαψη του εμβρύου και θα βελτιώσει τις πιθανότητες εμφύτευσης και κύησης .Η διαδικασία εκτελείται συνήθως δύο με τρείς ημέρες μετά την ωοληψία ή την ημέρα που τα κατεψυγμένα έμβρυα αποψύχονται ενώ η μεταφορά του εμβρύου πραγματοποιείται την ίδια ή την επόμενη ημέρα .Η διάνοιξη διαφανούς ζώνης δεν δημιουργεί κίνδυνο στη γυναίκα, αλλά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα κατά την διάρκεια των απαιτούμενων χειρισμών να χαθεί το έμβρυο. Τελευταία η χρήση laser συνιστά μια ασφαλέστερη τεχνική και μείωσε στο ελάχιστο την πιθανότητα ζημιάς επί του εμβρύου. Τα κύτταρα από το έμβρυο καθαυτό δεν αλλοιώνονται και δεν υπάρχει λόγος να αναμένεται η εμφάνιση οποιωνδήποτε ανωμαλιών εξαιτίας αυτής της τεχνικής. Η τεχνική αυτή ενδείκνυται σε ζευγάρια που έχουν ήδη δοκιμάσει ανεπιτυχώς για αρκετές φορές μεταφορές εμβρύου καθώς και σε ζευγάρια για τα οποία οι πιθανότητες εγκυμοσύνης είναι χαμηλότερες λόγω μεγάλης ηλικίας.


Προηγούμενο Θέμα

Πίνακας Περιεχομένων

Επόμενο Θέμα