Πιθανές Επιπλοκές των μεθόδων της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανθρώπινης Αναπαραγωγής

6.ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ IVF

Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ,η οποία περιλαμβάνει την IVF καθώς και τις παραλλαγές της, όπως GIFT, ZIFT, βλαστοκύστεις και ICSI, έχει περιγραφεί ανωτέρω. Αυτές αποτελούν πολύ ισχυρές μεθόδους υποβοήθησης επίτευξης κυήσεως όταν η φύση αποτυγχάνει. Όπως συμβαίνει με όλες τις μορφές ιατρικής θεραπείας υπάρχει η πιθανότητα παρενεργειών, οι οποίες μπορούν μερικές φορές να είναι σοβαρές.

Ο πρώτος κίνδυνος έγκειται στην διέγερση των ωοθηκών προκειμένου να παράγουν περισσότερα από ένα ωάρια. Ο κίνδυνος είναι γνωστός με το όνομα «σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών» -ΟΗSS, το οποίο περιγράφει το συνδυασμό επώδυνης διόγκωσης των ωοθηκών, συλλογής υγρού στην κοιλιακή χώρα(και μερικές φορές στο θώρακα),καθώς και ναυτίας και εμετών.

Το OHSS σε ήπια μορφή είναι μάλλον συνηθισμένο και εξαφανίζεται με την ανάπαυση. Εάν υπάρχουν διαρκείς εμετοί ή απαιτείται αφαίρεση του υγρού από την κοιλιακή χώρα ή το θώρακα, είναι αναγκαία η εισαγωγή στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και θεραπεία με υγρά. Αυτό συμβαίνει σε περίπου 1 στις 200 έως 1 στις 500 περιπτώσεις ωοθηκικής διέγερσης .

Το δεύτερο ανεπιθύμητο αποτέλεσμα είναι ο κίνδυνος πολύδυμης κύησης. Τα δίδυμα είναι συνήθως ευπρόσδεκτα. Τα τρίδυμα ή τετράδυμα είναι πολύ δύσκολα στην διεκπεραίωση τους.

Ακόμη και με ένα μόνο κύημα μετά από IVF, μπορεί να υπάρξει αυξημένος κίνδυνος πρόωρου τοκετού καθώς και μικρού βάρους νεογνού κατά τη γέννηση. Αντίθετα δεν εμφανίζεται αύξηση του κινδύνου ανωμαλιών κατά τη γέννηση. Τέλος έρευνες απέδειξαν ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν με IVF μεγαλώνουν φυσιολογικά τόσο γρήγορα όσο και τα παιδία που έχουν συλληφθεί κανονικά.

Μια κύηση με IVF έχει μια πιθανότητα της τάξεως του 15-20% να καταλήξει σε αποβολή. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Υπάρχει ένας κίνδυνος περίπου 5% η κύηση να είναι εξωμήτριος αναπτυσσόμενη στις σάλπιγγες αντί στη μήτρα. Μια κύηση μετά από IVF δεν εμφανίζει μεγαλύτερο κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών κατά την γέννηση από ότι μία φυσιολογική κύηση. (ο κίνδυνος είναι περίπου 2%).

Προηγούμενο Θέμα

Πίνακας Περιεχομένων

Επόμενο Θέμα